Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

  ZESPÓŁ  SZKÓŁ  Nr 2

Centrum Kształcenia Ustawicznego

   im. Tadeusza Kościuszki

   w Pyrzycach

 

ul. Młodych Techników 5, tel./fax. 091 570 10 12,  091 570 10 06

http://www. rcku.eu/       e-mail:  zsrcku@wp

 

 

                                 

                                                                            

Pyrzyce, dnia 10 marca 2015 roku

 

 

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach.

 

2. Nazwa zamówienia: organizacja i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowości Braga w Portugalii i z powrotem.

 

3. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

4. Liczba otrzymanych ofert - 1, z których odrzucono 0, wykluczono 0

 

5. Kryteria oceny ofert: Oferowana cena

 

6. Wybrano następującą ofertę Oferta:

CRISTAL TRAVELNET Sp z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, cena brutto 99 400,00 zł.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu.

 

7. W niniejszym postępowaniu złożono również następujące oferty:

Brak

 

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z wymogami określonymi w art. 94 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

 

 

…………………………………………

Dyrektor ZS Nr 2 CKU

Paweł  Palczyński

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2015 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Matul
Ilość wyświetleń: 610
10 marca 2015 13:48 (Hanna Matul) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)