Przetargi

Informacja o wyborze oferty

Pyrzyce, dnia 27 grudnia 2013 roku

 

 

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach.

 

2. Nazwa zamówienia: organizacja i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) na grecką wyspę Syros do miejscowości Ermoupolis i z powrotem.

 

3. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

4. Liczba otrzymanych ofert - 4, z których odrzucono 0, wykluczono 0

 

5. Kryteria oceny ofert: Oferowana cena

 

6. Wybrano następującą ofertę Oferta:

CRISTAL TRAVELNET Sp z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, cena brutto 84.473,35 zł.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu.

 

7. W niniejszym postępowaniu złożono również następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres Oferenta

Cena brutto (zł)

1

Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC”

Plac Wolności 12, 35-073 Rzeszów

84.474,00

2

B.T-U „FREGATA” Jolanta Wieczorek,

ul. Złotoryjska 48/1, 59-220 Legnica

123.012,00

3

Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław

ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna

89.999,00

 

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z wymogami określonymi w art. 94 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

 

 

Dyrektor ZS Nr 2 CKU

Paweł  Palczyński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2013 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Bohdankiewicz
Ilość wyświetleń: 790
27 grudnia 2013 15:11 (Dorota Bohdankiewicz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty_27122013.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2013 15:10 (Dorota Bohdankiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)