Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowości Braga w Portugalii i z powrotem

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach ul. Młodych Techników 5, tel./fax. 091 570 10 12, 091 570 10 06 http://www. rcku.eu/ e-mail: zsrcku@wp Pyrzyce, dnia 10 marca 2015 roku PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach ul. Młodych Techników 5, tel./fax. 091 570 10 12, 091 570 10 06 http://www. rcku.eu/ e-mail: zsrcku@wp Pyrzyce, dnia 10 marca 2015 roku INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY 1. Zamawiający: Zespół Szkół...

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowości Braga w Portugalii i z powrotem.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz....

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowości...

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowości Braga w Portugalii i z powrotem.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907...