Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty

Pyrzyce, dnia 27 grudnia 2013 roku INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY 1. Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach. 2. Nazwa zamówienia: organizacja i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo...

Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) na grecką wyspę Syros do miejscowości Ermoupolis i z powrotem

Pyrzyce, dnia 27 grudnia 2013 roku PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) na grecką wyspę Syros do miejscowości Ermoupolis i z powrotem 1. Zamawiający:...

Ważna informacja dla składających oferty w przetargu

Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę na dokładne wypełnienie Załącznika Nr 2 -Formularz ofertowy w pozycji: „Przewozy lądowe będą się odbywały.............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. (rodzaj...

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) na grecką wyspę Syros do miejscowości Ermoupolis i z powrotem.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn....

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pyrzyce, 18 grudnia 2013 roku OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo...

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) na grecką wyspę Syros do miejscowości Ermoupolis i z powrotem

Pyrzyce, dnia 18 grudnia 2013 roku PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) na grecką wyspę Syros do miejscowości Ermoupolis i z powrotem 1....

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie transportu 3 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) na grecką wyspę Syros do miejscowości Ermoupolis i z powrotem.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn....