Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Statut od września 2017 r.

Statut | 19 września 2017 09:14

Statut Szkoły obowiązujący od września 2017 r.

czytaj więcej o Statut od września 2017 r. »

STATUT 2016 - po poprawkach

Statut | 21 grudnia 2016 10:49

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 CKU w PYRZYCACH po poprawkach 2016 r.

czytaj więcej o STATUT 2016 - po poprawkach »

STATUT 2016

Statut | 08 listopada 2016 14:09

STATUT ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach - zatwierdzony 15 września 2016 r.

czytaj więcej o STATUT 2016 »

STATUT Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach

Statut | 22 października 2015 13:16

Spis treści DZIAŁ I ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o Zespole Szkół ROZDZIAŁ II Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład zespołu. Technikum. Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Liceum Ogólnokształcące dla...

czytaj więcej o STATUT Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach »

Statut Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach

Statut | 15 września 2014 00:29

Spis treści DZIAŁ I ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o Zespole Szkół ROZDZIAŁ II Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład zespołu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla...

czytaj więcej o Statut Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach »

STATUT - DZIAŁ I

Statut | 15 września 2014 00:26

DZIAŁ I ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o Zespole Szkół § 1. 1. Niniejszy statut jest podstawowym dokumentem prawa wewnątrzszkolnego, wywodzącym się z umocowań prawnych zawartych w art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991...

czytaj więcej o STATUT - DZIAŁ I »

STATUT - DZIAŁ II

Statut | 15 września 2014 00:24

DZIAŁ II ROZDZIAŁ I Cele i zadania szkoły § 9.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych...

czytaj więcej o STATUT - DZIAŁ II »

STATUT - DZIAŁ III

Statut | 15 września 2014 00:23

DZIAŁ III ROZDZIAŁ I Organy szkoły i ich kompetencje § 42. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach 2) Rada Pedagogiczna 3) Rada Rodziców 4) Samorząd...

czytaj więcej o STATUT - DZIAŁ III »

STATUT - DZIAŁ IV

Statut | 15 września 2014 00:20

DZIAŁ IV ROZDZIAŁ I Organizacja pracy szkoły § 66. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada; 1) sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, 2) bibliotekę, 3) stołówkę szkolną, 4) gabinet pedagoga, 5) gabinet pielęgniarki,...

czytaj więcej o STATUT - DZIAŁ IV »

STATUT - DZIAŁ V Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut | 15 września 2014 00:17

DZIAŁ V ROZDZIAŁ I Wewnątrzszkolny System Oceniania § 83. 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia; 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 3....

czytaj więcej o STATUT - DZIAŁ V Wewnątrzszkolny System Oceniania »

Realizacja: Superszkolna.pl